Ci facciamo l’orecchio – puntata quattro

Oh dolce far niente…

Lets talk today about art of doing nothing or literally “the sweetness of doing nothing”.

Have you ever wondered how is it possible that the country that for ages is famous for having a creative superpower is also famous for doing nothing?

Nowadays doing nothing is seen as a waste of time. Many go on to seek constant stimulation. It’s as if there is a new commandment: never be bored!

But even if it appears nothing is happening, the brain is hard at work. The reason people create when they’re bored is because when the brain is under-stimulated a particular network, known as the default mode, is activated. Every single artistic leap or bright idea is born into this amazing network!

Creation emerges out of nothingness!

Read the following text and try to guess what are the missing words. Listen to the text and check your answers. Do you know the meaning of all the missing words?

Don’t forget to write in the comments what do you think of the idea of dolce far niente!

Comments in Italian are the best 🙂

un abbraccio,

Agata

Ci facciamo l’orecchio – puntata tre

“Language learning is not only about difficult and boring grammar …”

It turns out that you can improve your linguistic skills, while discovering natural ways to preserve a young and beautiful appearance. How is this possible?

Today’s set of exercises will dispel your doubts.

To better understand the text, read the glossary before listening to the audio. Write down all the new words for you. Read the questions and press PLAY. You can listen to the text twice.

 Un bacio,

Agata & Alessio

„Nauka języka to nie tylko trudna i nudna gramatyka…”

Okazuje się, że można doskonalić umiejętności lingwistyczne w danym języku, przy równoczesnym odkrywaniu naturalnych sposobów na zachowanie młodego i pięknego wyglądu. Jak to możliwe?

Dzisiejszy zestaw ćwiczeń rozwieje Wasze wątpliwości.

W celu lepszego zrozumienia tekstu, przed jego wysłuchaniem zapoznajcie się ze słowniczkiem. Zapiszcie sobie wszytkie dla Was nowe słówka.

Zapoznajcie się z pytaniami i naciśnijcie PLAY. Możecie wysłuchać tekst dwukrotnie.

Jak Wam poszło?

Un bacio,

Agata & Alessio

Ci facciamo l’orecchio – puntata numero due.

[ENG] Dr Paul Sulzberger has found that the best way to learn a language is through frequent exposure to its sound patterns. This new study has been my inspiration for today exercise.

Please listen to a recording (if you need, you can listen to it twice) and answer the below questions. Check your answers with the key in the PDF file.

Good luck!

[PL] „Zdolność uczenia się nowych słów jest zależna od tego, jak często jesteśmy wystawieni na wysłuchiwanie go w różnych kontekstach”  to odkrycie Paula Sulzberga stało się inspiracją do dzisiejszych ćwiczeń.

Za chwilę wysłuchasz nagrania (możesz zrobić to dwukrotnie), a nastepnie odpowiedz na poniższe pytania. Swoje odpowiedzi porównaj z kluczem dostępnym w pliku PDF.

Powodzenia!!!

Ci facciamo l’orecchio – puntata numero uno.

[PL]Ci facciamo l’orecchio, czyli dosłownie “wyrobić sobie ucho” to nowy cykl, który mam nadzieję na stałe zagości na naszym blogu. Celem tego cyklu będzie osłuchanie się  z językiem  włoskim. Co tydzień znajdziecie tutaj plik audio do wysłuchania i ćwiczenia do wykonania. Osoby mniej zaawansowane mogą  również pobrać plik pdf z tekstem i słowniczkiem.
Rozumienie ze słuchu w języku obcym jest jedną z najtrudniejszych do opanowania umiejętności i właśnie  dlatego zdecydowaliśmy się szczególnie ją doskonalić.
To teraz, zabieramy się do pracy!
Usiądźcie wygodnie, weźcie kartkę i  długopis. Zapoznajcie się z poniższymi pytaniami i naciśnijcie PLAY. Możecie odsłuchać  nagrania dwa razy jeśli macie taka potrzebę.
Poprawne odpowiedzi oraz transkrypcje tekstu znajdziecie w pliku pdf do pobrania.
Powodzenia! 

[ENG]Ci facciamo l’orecchio, is a new series of articles that will appear on our blog weekly. The purpose of this series will be to get used to Italian melody of the language. Every week an audio file and relevant exercises will be posted. Students can also download a pdf file with text and a glossary.

Listening in a foreign language is one of the most difficult skills to learn and that’s why we decided to focus on it.

Now, we’re getting down to work!

Sit comfortably, take a paper and a pen. Read the following questions and press PLAY. You can listen to this audio twice if needed.

The correct answers and transcriptions of the text can be found in the pdf file.

Good luck!