Ci facciamo l’orecchio – puntata tre

“Language learning is not only about difficult and boring grammar …”

It turns out that you can improve your linguistic skills, while discovering natural ways to preserve a young and beautiful appearance. How is this possible?

Today’s set of exercises will dispel your doubts.

To better understand the text, read the glossary before listening to the audio. Write down all the new words for you. Read the questions and press PLAY. You can listen to the text twice.

 Un bacio,

Agata & Alessio

„Nauka języka to nie tylko trudna i nudna gramatyka…”

Okazuje się, że można doskonalić umiejętności lingwistyczne w danym języku, przy równoczesnym odkrywaniu naturalnych sposobów na zachowanie młodego i pięknego wyglądu. Jak to możliwe?

Dzisiejszy zestaw ćwiczeń rozwieje Wasze wątpliwości.

W celu lepszego zrozumienia tekstu, przed jego wysłuchaniem zapoznajcie się ze słowniczkiem. Zapiszcie sobie wszytkie dla Was nowe słówka.

Zapoznajcie się z pytaniami i naciśnijcie PLAY. Możecie wysłuchać tekst dwukrotnie.

Jak Wam poszło?

Un bacio,

Agata & Alessio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s