Ci facciamo l’orecchio – puntata numero uno.

[PL]Ci facciamo l’orecchio, czyli dosłownie “wyrobić sobie ucho” to nowy cykl, który mam nadzieję na stałe zagości na naszym blogu. Celem tego cyklu będzie osłuchanie się  z językiem  włoskim. Co tydzień znajdziecie tutaj plik audio do wysłuchania i ćwiczenia do wykonania. Osoby mniej zaawansowane mogą  również pobrać plik pdf z tekstem i słowniczkiem.
Rozumienie ze słuchu w języku obcym jest jedną z najtrudniejszych do opanowania umiejętności i właśnie  dlatego zdecydowaliśmy się szczególnie ją doskonalić.
To teraz, zabieramy się do pracy!
Usiądźcie wygodnie, weźcie kartkę i  długopis. Zapoznajcie się z poniższymi pytaniami i naciśnijcie PLAY. Możecie odsłuchać  nagrania dwa razy jeśli macie taka potrzebę.
Poprawne odpowiedzi oraz transkrypcje tekstu znajdziecie w pliku pdf do pobrania.
Powodzenia! 

[ENG]Ci facciamo l’orecchio, is a new series of articles that will appear on our blog weekly. The purpose of this series will be to get used to Italian melody of the language. Every week an audio file and relevant exercises will be posted. Students can also download a pdf file with text and a glossary.

Listening in a foreign language is one of the most difficult skills to learn and that’s why we decided to focus on it.

Now, we’re getting down to work!

Sit comfortably, take a paper and a pen. Read the following questions and press PLAY. You can listen to this audio twice if needed.

The correct answers and transcriptions of the text can be found in the pdf file.

Good luck!

One thought on “Ci facciamo l’orecchio – puntata numero uno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s