20 najczęściej używanych czasowników z ogonami

Oto przed Wami, 20 najczęściej używanych czasowników z ogonami, czyli verbi pronominali.

Wyglądają strasznie, tak wiem, ale nie bójcie się ich! Są łatwe w obsłudze i bardzo przydatne, a przede wszystkim sprawią, że będziecie brzmieć bardziej „włosko”, a mniej podręcznikowo;) 

Verbi pronominali to czasowniki do których zostały dodane zaimki i tak zmieniło się ich znaczenie lub zabarwienie.  Sami zobaczcie.

1.     ANDARSENE (to go away from somewhere)

Andare + si + ne

Oznacza iść sobie (skądś), odejść. Nadaje raczej negatywne zabarwienie emocjonalne czasownikowi andare.

Dopo che abbiamo litigato, Luigi se n’è andato. (po tym jak się pokłóciliśmy, Luigi poszedł sobie)

me ne vado! (idę sobie stąd!) vattene! (idź sobie stąd) non ve ne andate (nie odchodźcie)

2.     FARCELA (make it, to be successful)

fare + ci + la

Oznacza, że z czymś sobie dajemy radę.

Gianni ce l’ha fatta! Ha passato finalmente il test di guida!(Udało się Gianniemu, w końcu zdał test na prawo jazdy)

 Non ce la faccio più!(nie daję już rady, nie mogę już!)

Non ce la faccio ad arrivare in tempo (nie dam rady dojechać na czas), 

Volevo preparare una cena ma non ce l’ho fatta (chciałem zrobić kolację, ale nie dałem rady)

3.     CAVARSELA (to manage, get on all right, to come out of difficult situations, easily )

cavare + si + la

 radzić sobie, poradzić sobie z czymś mimo trudności, radzić sobie z czymś dobrze (np. gdy mówimy o nauce języków obcychJ)

Te la cavi all’università? (radzisz sobie na studiach?)

Te la cavi con l’inglese? (jak radzisz sobie z angielskim?)

4.     BERSELA (to buy it)

bere + si + la

 Oznacza uwierzyć w coś, łyknąć coś.

(…) è troppo intelligente per bersela (jest zbyt inteligentna, aby w to uwierzyć, nabrać się)

5.     FREGARSENE (not care, not give a shit)

fregare + si + ne

 “non preoccuparsi, provare indifferenza per qualcosa”

Oznacza nie przejmować się czymś, mieć coś gdzieś.

Me ne frego di te (nie obchodzisz mnie, mam cię gdzieś)

Me ne frego di andare all’università (mam gdzieś czy pójdę na studia/nie obchodzi mnie chodzenie na uniwersytet)

Non me ne frega niente (nic mnie nie obchodzi)

6.     TIRARSELA (to play hard to get, to show off)

tirare + si + la

“assumere un atteggiamento di superiorità“

Oznacza zadzierać nosa, wywyższać się.

Le ragazze se la tirano (dziewczyny zadzierają nosa)

La fidanzata di Stefano è davvero antipatica! Non parla con nessuno e se la tira un sacco!

(Narzeczona Stefana jest antypatyczna! Nie rozmawia z nikim i się bardzo wywyższa!)

7.     PRENDERSELA (to get upset)

prendere + si + la

Oznacza brać coś do siebie, obrażać się na kogoś

Non prendertela con me (nie obrażaj się na mnie, nie miej mi tego za złe)

Una sera lei se l’è presa con me (pewnego wieczoru wkurzyła się na mnie)

Me la prendo quando qualcuno mi offende o mi fa uno scherzo (biorę to do siebie, jeśli ktoś mnie obrazi lub zażartuje ze mnie)

8.     ARRIVARCI (to understand something (colloquial))

arrivare + ci

Oznacza zakumać cośJ Załapać, zrozumieć.

Me lo puoi ripetere? Non ci arrivo (możesz powtórzyć? Nie zakumałem?)

La bottiglia dell’acqua vuota deve andare nel contenitore della plastica, non in quello della carta! Ma proprio non ci arrivi? (pusta butelka po wodzie jest wyrzucana do pojemnika na plastik, a nie na papier! Nie załapałeś?)

9. SPASSARSELA  (means “to have a blast”)

Oznacza, dobrze się bawić, miło spędzać czas, zabawić się

 Halloween è la notte in cui se la può spassare. (podczas Halloween można się nieźle zabawić)

 Ce la siamo spassata ieri sera (Wczoraj wieczorem się zabawiliśmy)

Dal momento che Luigi è milionario, i suoi figli se la spassano senza dargli una mano. 

10. METTERCELA TUTTA (means to do one’s best)

Mettere + ci + la tutta

Oznacza, dać z siebie wszystko.

Ti ho sempre insegnato a mettercela tutta. (Nauczyłem cię dawać z siebie wszystko)

Metticela tutta! (daj z siebie wszystko)

11. SENTIRSELA DI (to have the courage of doing something)

Sentire+si+la

Oznacza, czuć się na siłach, aby coś zrobić. Myśleć, że damy radę coś zrobić. Być w nastroju do zrobienia czegoś.

 Non mi sento di fare questa cosa. (Nie czuję się na siłach, aby to zrobić)

Non me la sento di tagliare l’erba oggi perchè ho mal di testa. (nie czuję się na siłach aby ściąć trawę dzisiaj, boli mnie głowa)

12. SBRIGARSELA (to sort out a situation in a short time)

Sbrigare + si + la

“Risolvere una situazione complicata in poco tempo“

Oznacza poradzić sobie, uporać się z czymś, załatwić coś.

Ha detto che se la sbriga lui! (powiedział, że sobie poradzi, upora się z tym sam)

13. PROVARCI (to pick somebody up, to try, to give it a shot)

Provare+ci

Oznacza spróbować coś zrobić, ale również spróbować „wyrwać” kogoś (“Tentare un approccio sessuale con qualcuno“).

Quando i ragazzi si ubriacano, iniziano a provarci con le ragazze. (Kiedy chłopcy się upijają, próbują wyrwać/zarywać dziewczyny)

14. DARSELA A GAMBE (to run away)

Dare+si+la

Oznacza dać dyla, czmyhnąć, uciec, dać nogę.

Quando ha capito che stava per essere scoperto, se l’è data a gambe. (Kiedy zrozumiał, że go nakryją, dał nogę.)

15. PIANTARLA (to stop doing sth)

Piantare + la

Oznacza przestać coś robić. Bardzo często używany w trybie rozkazującym : Piantala!

Piantatela di far rumore! (Przestańcie hałasować!)

Spero che il nostro vicino la pianti con questa musica! Devo studiare!

16. RIMETTERCI (to lose)

Rimettere + ci

Oznacza zainwestować, stracić.

Con questo freddo non puoi uscire in pantaloncini! Non vorrai mica rimetterci la salute?! (W takie zimno nie możesz wyjść w krótkich spodenkach! Nie chcesz chyba stracić zdrowia)

Ci ho rimesso un sacco di soldi. (Straciłem/zainwestowałem kupe kasy)

17. VEDERSELA BRUTTA (to go through a bad time)

Vedere + si +la

Oznacza przeżywać trudny czas, ciężkie chwile. Być w trudnej sytuacji.

Quando si è ammalata, se l’è vista brutta. (Kiedy zachorowała, przeżywała bardzo ciężkie chwile.)

18. AVERCELA (to have it in for sb)

avere + ce + la

Byc złym na kogoś.

Perché non rispondi ai messaggi di Sara? Ce l’hai ancora con lei per quella vecchia storia? (Dlaczego nie odpowiadasz na wiadomości Sary? Jesteś nadal obrażony na nią za tą starą historię?)

Non avercela con me!   (Nie bądź na mnie zły)

19. LAVARSENE LE MANI (to wash one’s hands of)

Lavare + si + ne

Oznacza umywać od czegoś ręce.

Mio figlio se ne lava completamente le mani e non mi aiuta nel progetto. (Mój syn umywa ręce i nie pomaga mi przy tym projekcie)

20. FARSELA SOTTO (be scared, shit yourself)

Fare+si+la

Oznacza robić w majtki ze strachu.

Giochi anche tu, o te la fai sotto? (A ty zagrasz, czy pękasz/tchórzysz/robisz w gacie?)

Leave a Reply