Il jolly della lingua italiana

70 zwrotów z FARE, które musisz znać

Jeśli osoba zaczynająca naukę języka włoskiego, spytałaby mnie, jakiego czasownika powinna nauczyć się jako pierwszego, krzyknęłabym: ucz się odmiany FARE, a  będziesz mogła powiedzieć prawie wszystko. Prawie…

Fare tworzy całe mnóstwo zwrotów idiomatycznych i powiedzeń, a oprócz tego,  jest często nadużywane, nie tylko przez obcokrajowców, ale przez samych Włochów, którzy coraz częściej i chętniej używają „fare” kosztem innych czasowników. Usłyszymy na przykład „fare attenzione” zamiast „prestare attenzione”. „Fare l’esame” zamiast „dare l’esame”. 

Jedno jest pewne, znajomość zwrotów z FARE jest obowiązkowa, bo bez nich nie da się przeżyć we Włoszech nawet jednego dnia. Serio. Już rano usłyszycie: faccio la doccia, a potem faccio colazione. W pracy ktoś powie: facciamo una conferenza albo una telefonata. Po pracy pójdziecie fare la spesa. Ktoś w drodze do domu będzie próbował fare furbo, wymuszając pierwszeństwo. Jeśli pogoda będzie ładna, czyli fa bello, to może zechcecie fare una passeggiata albo fare un salto do znajomych. W restauracji będziecie fare alla romana, czyli każdy płaci za siebie. Przed pójściem spać trzeba fare il letto, a potem oczywiście fare l’amore… Bez FARE nie da się przeżyć. Przekonałam Was, że zwroty z FARE to konieczność?

W takim razie, oto przed Wami 70 zwrotów z FARE, które musicie znać:

1.Fare bello/brutto/caldo/freddo – to have good/bad/warm/cold weather – o pogodzie: być ładnie/brzydko/ciepło/zimno

 • Oggi fa molto caldo. C’è il sole e ci sono quasi 30 gradi.

2.Fare buon viaggio – to have a good trip – używamy, kiedy chcemy życzyć komuś dobrej podróży 

 • Ti auguro di fare buon viaggio.

3.Fare colazione – to have breakfast, lunch – jeść śniadanie

 • Stamattina ho fatto colazione al bar: ho preso una brioche e un cappuccino.

4.Fare le spese – to go shopping – robić zakupy

 • Non faccio mai le spese durante le feste di Natale. Ci sono sempre troppe persone al centro commerciale.

5.Fare la spesa – to go grocery shopping – robić zakupy spożywcze

 • Ha detto che è andata a fare la spesa. Non abbiamo niente da mangiare.

6.Fare gli auguri – to give one’s wishes – składać życzenia

 • Sono andata a fare gli auguri a papà.

7.Fare il bagno/la doccia – to take a bath/shower – kąpać się/brać prysznic

 • Ieri sera non ho fatto la doccia, ma il bagno.

8.Fare il biglietto – to get a ticket – kupić bilet

 • Devo andare a fare il biglietto.

9. Fare il conto – to add up the total – podliczyć, policzyć

 • Se provate a fare il conto, ha avuto sei coppie di gemelli.

10. Fare il conto alla rovesciado the countdown– odliczać

 •  Ormai si può iniziare a fare il conto alla rovescia dei minuti che ci separano dal nuovo anno.

11.Fare la conoscenza di – to meet, make the acquaintance of – pozanć, zapoznać się

 • Sono così felice di fare la conoscenza di una persona del posto.

12.Fare lo spiritoso – to joke; to clown – być zabawnym, dowcipkować

 • Non è il momento di fare lo spiritoso.

13.Fare il furbo – to get smart, to get clever -wymądrzać się, zadzierać

 • Non provare a fare il furbo.

14.Fare lo scemo – to play dumb, to fool around –wydurniać się

 • Basta… finiscila di fare lo scemo, c’è un grosso problema.

15.Fare le valige – to pack – pakować się

 • Devo fare le valigie per New York.

16.Fare male – to hurt, ache – krzywdzić, boleć

 • Non voglio fare male a nessuno.

17.Fare una conferenza – to give a lecture – zwołać/zorganizować/wystąpić na konferencji

 • Stavo anche pensando di fare una conferenza stampa.

18.Fare una sorpresa – to surprise – zrobić niespodzianke

 • Dobbiamo fare una sorpresa a Marco per il nostro anniversario.

19.Fare un regalo – give a present – zrobić prezent

 • Vuoi fare un regalo ad una persona speciale?

20.Fare una passeggiata – to take a walk – iść na spacer

 • La sera mi piace uscire e fare una passeggiata nel parco vicino a casa mia.

21.Fare una telefonata – to make a call – zadzwonić

 • Faccio una telefonata, e mi dimentico con chi sto parlando.

22.Fare una visita – to pay a visit – złożyć wizytę

 • È ora di fare una visita ai nostri nuovi amici.

23.Fare un favore – to do a favor – zrobić/wyświadczyć komuś przysługę

 • Juliette, mi potresti fare un favore e… prendermi un altro bicchiere d’acqua, per piacere?

24.Fare un giro – to take a tour – przejść się, pojechać na wycieczkę

 • Magari faccio un giro con la tua auto.

25. Fare vedere – to show – pokazać

 • Vi faccio vedere una cosa che vi farà cambiare idea.

26. Fare un viaggio – to take a trip – pojechać w podróż

 • Papà fa un viaggio con un suo amico durante le vacanze.

27. Fai pure! – go ahead! – śmiało!/ do dzieła!/nie krępuj się!

 • È perfettamente vero, quindi… fai pure.

28. Non fa niente! – doesn’t matter – nic nie szkodzi, nie ma znaczenia

 • Ma non fa niente, mi rivolgo altrove.

29. Non fare finta di niente! – to act as if nothing has happened – udawać, że nic się nie stało

 • Perché non fai finta di niente, come tutti gli altri?

30. Fare fatica – to struggle – wykonać wysiłek, mieć z czymś problem

 • Io so la verità e faccio fatica a crederci.

31.Fare silenzio – keep quiet – być cicho

 • Ho bisogno che tu faccia silenzio.

32. Fare le ore piccole – siedzieć do późna, do białego rana

 • Ho fatto le ore piccole a una festa.

33. Fare le ferie – iść na urlop, brać wolne dni

 • Ho delle ferie da fare, e mi piacerebbe fare un viaggetto a Milano.

34. Fare un pisolino – to nap – zdrzemnąć się

 • Marco non vuole fare il pisolino, non ha sonno.

35. Fare un piacere – be glad/be pleased– sprawić przyjemność

 • Mi fa piacere che stiate tutti bene.

36. Fare carriera – to have a career – robić karierę

 • Se faccio carriera prima di sposarmi, non vorrà sposarmi nessuno.

37. Fare benzina – to fill with petrol – zatankować

 • Mi sono fermata solo per fare benzina e per chiedere direzioni.

38. Fare pena – współczuć

 • Mi fa pena l’uomo che ha accettato quel lavoro.

39. Fare il proprio comodo – do as one pleases robić coś według własnego uznania; robić tak jak jest komuś wygodnie

 • Ho intenzione di permettere a tutti di fare i propri comodi.

40. Fare acqua – coś jest wadliwe, ma luki, nie trzyma się kupy, niedociągnięcia (w rozumowaniu)

 • Ok, questa storia fa acqua da tutte le parti.

41. Fare delle scenate – to make a scene – wszczynać  awanturę, robić komuś scene

 • Si è infuriato e ha fatto una scenata.

42. Fare i conti con qcn/qc – policzyć się z kimś/ uporać się z czymś

 • Come ho già detto è necessario fare i conti con il passato.

43. Fare un contratto (stipulare un contratto) – podpisać umowę

 • Abbiamo bisogno di fare un contratto con la nostra au pair?

44. Fare un esame (sostenere un esame) – to take exams – podejść  do egzaminu/badania

 • Vuoi fare uno degli esami Cambridge English?

45.  Fare di una mosca un elefante – robić z igły widły

46. Fare i capricci – grymasić

 • Non fare i capricci e mangia!

47. Fare promesse da marinaio – składać obietnice bez pokrycia

 • Roberto in campagna elettorale fa solo promesse da marinaio.

48. Fare attenzione– strzec się, uważać na

 • Devi fare attenzione al tuo modo di fare.

49. Fare i compiti – do homework – odrabiać lekcje

 • Quando faccio i compiti sto seduta davanti alla finestra.

50. Fare un salto (andare velocemente in un posto, in un negozio) – wpaść do kogoś

 • Pensavo di fare un salto e fare una chiacchierata cordiale con la mia ex moglie.

51. Fare reclamo – składać skargę

 • Voglio fare un reclamo sui commessi di questo bancone.

52. Fare molta strada – zajść daleko (o karierze), osiągnąć dużo

 • Il tuo atteggiamento ti farà fare molta strada nella vita.

53. Fare la cena – to hava a dinner – zjeść kolację   

 • Voglio fare la cena di Natale.

54. Farsi la barba (radersi) – golić brodę

 • Insomma, quasi non hai il tempo di farti la barba, di fare una doccia al mattino.

55. Fare il letto (sistemare il letto) – pościelić łóżko

 • Non ti prendi la briga di fare il letto, distendendo le lenzuola, sistemando i cuscini, per poi rovinarlo sdraiandotici sopra.

56. Fare il muso lungo – dąsać się, gniewać się

 • Allora, vuoi continuare a fare il muso lungo o vuoi sentirla?

57. Fare bella figura, fare brutta figura (fare una buona o una cattiva impressione) – zrobić dobre/złe wrażenie na kimś

 • Tutti vogliono fare bella figura con il nuovo capo.

58. Fare una sfuriata (arrabbiarsi con qualcuno) – wszczynać awanturę

 • Non voglio fare una sfuriata tra la madre e il padre di Alessio.

59. Fare una ramanzina a qc. – karcić, zbesztać kogoś

 • Ho intenzione di fare a questo intruso una bella ramanzina.

60. Farsi da solo (avere successo contando solo sulle proprie forze) -dokonać czegoś samodzielnie, poradzić sobie samemu

 • Ha dovuto imparare a farsi da solo.

61. Farsi un nome (diventare importante) – wyrobić sobie imię

 • Il desiderio di farsi un nome, di essere ricordati, non è necessariamente sbagliato.

62. Fare due chiacchiere, fare quattro chiacchiere (conversare con qualcuno) – pogawędzić, pogadać

 • Non siamo ancora riusciti a fare due chiacchiere.

63. Fare a meno di – zrezygnować z czegoś, obejść się bez czegoś

 • In certi momenti non riesco a fare a meno di pensare a lui.

64. Fare un brindisi – wznieść toast

 • Alzate i bicchieri, vorrei fare fare un brindisi.

65. Farsi coraggio – to  take heart – nabrać odwagi, otuchy

 • Ce la puoi fare. bisogna farsi coraggio.

66. Fare alla romana – to  split a check – płacić osobno

 • Quando e’ arrivato il conto, ha voluto fare alla romana

67. Fare il passo più lungo della gamba – bite off more than one can chew – porywać się z motyką na słońce, mierzyć siły na zamiary

 • L’Europa non deve fare il passo più lungo della gamba, deve concentrarsi sulle sue attività chiave

68. Fare piedino – czule głaskać stopą (pod stołem)

 • Marco, smettila di fare il piedino alla tua segretaria.

69. Fare l’amore – to make love – kochać się

 • È bello fare l’amore con un vero uomo.

70. Fai con comodo/ calma – take your time – nie śpiesz się

 • Fai con calma, finisci il caffe’.

Leave a Reply